Pituah Rang Gaek …. Tau di nan ampek

 

Diulang-ulang baliek dek : Buya H.Mas’oed Abidin

 

Di ranah bundo Minangkabau ko ado ampek macam kato, atau caro manyampaikan parundiangan. Ado namonyo kato mandaki, dari bawah ka ateh, aratinyo dari anak-anak  ka urang tuo, dari  kamanakan  ka mamak, nan samustino mamakai caro-caro sopan santun. Talabiah-labiah bakeh urang tuo (bapak mandeh) nan alah malahiakan kito, manggadangkan jo maaja awak. Sasuai bana jo ajaran agamo Islam, kok mangecek ka mandeh nantun bapakaikan qaulan kariman, aratino kato-kato nan lamah lambuik, kato-kato nan panuah ka muliaan.

Ado pulo namono kato malereang, nan panuah ba isi kieh jo bandiang, ba isi patunjuak jo pangaja, biasonyo di pakai dalam pambicaraan antaro urang nan arih bijaksano. Ado lo tampek malatakkan kato no tu. Indak hanyo sakadar mambaco apo nan tampak sajo. Inyo indak mangecek apo nan takana, tapi labiah dahulu mangana-ngana apo nan ka di kecekkan. Buah tutua nyo panuah baisi hikmah pangajaran. Kadang-kadang batingkah jo pituah baisi patatah jo patitih. Aluih tasamek di dalam bana, ta latak di dalam hati, sajuak di kiro-kiro.  Alun bakilek nyo alah takalam.

Ado lo namono kato mandata yaitu kato bajawab gayuang basambuik samo gadang. Kadang baisi galuik jo garah, paningkah lamakno pagaulan. Indak manyingguang suok kida, panguek buhua rang mudo-mudo, abih tingkah dalam garah, kato palanta dek rang saisuk, nan elok ka pangaja, nan buruak samo di tingga an. Ingek maingek an adaik hiduik dek nan mudo, indak mampabia kawan tatungkuik, indak manuhuak kawan sairing, indak mangguntiang dalam lipatan. Baitu adaik samo gadang, disinan iduik  mangkono sero. 

Ado lo namono  kato manurun. Dari nan gadang ka nan ketek, baisi nasihaik jo pitunjuak, ka jadi padoman dek nan ketek. Panuah baisi kasih jo sayang, manjadi suri jo tauladan. Jarang ba-isi kato bangih, jauh nan dari hariak  jo berang, indak pulo mahantak kaki, jauh dari manampiak dado. 

Baitulah, kalau kato nan ampek ko lai tatap bapaguno an jadi paratian kito, Insya Allah di dalam hiduik di dunia nan fana ko kito ka salamaik, dan di akiraik tantu kita ka bahagia pulo. Salanjuikno kito dapek pulo maninggakan katurunan (generasi, kato rang kini) nan arih-bijaksano, nan bisa manjadi pamimpin di tangah-tangah kahidupan urang banyak.

Ta’jub dengan kekuasaan Allah .. Subhanallah wal hamdulillah wa laa ilaha illa Allah wa Allahu Akbar .. Labbayka Allahumma Labbayka .. Laa Syarika Laka Labbayka .. Innal hamda wan Ni’mata laka wal Mulka .. Laa Syarika Laka …

Buruak sabuik an di ranah bundo, kalau rang minang indak tau lai di nan ampek ko. Indak tau di nan bana, indak lo tau di nan salah. Indak tau di nan di suruah. Indak lo tau jo nan di tagah. Alamaik sansaro badan jadino.

Urang nan bijaksano, hanyolah nan tau di alamaik maso lalu, tau di tujuan maso datang, tau di jalan nan sadang batampuah, tau lo di tampek parantian. Baitulah handakno hiduik nangko.

Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta’ala salalu mambimbiang kito kapado ka arifan nan alah di ajakan dek alam ta kambang nan jadi guru ko. Insya Allah.

 

Iklan

Membaca kekayaan gurindam pengajaran dalam pantun Minangkabau, sebuah kekayaan budaya yang hampir lenyap

Adaik dunia baleh mambaleh,

 adaik tapuak jawek manjawek,

sipaik dubalang kok tapakai,

banyak rakyaik kama upek.

 

Biasokan anak-anak jo sumbayang,

aja batauhid sarato iman,

Santoso dunia di akhiraik juo sanang,

lapeh utang mandeh jo ayah nan ka bajalan.

 

Dibao ribuik dibao angin,

dibao langau dibao pikek,

barih balabeh kok tabungin,

urek tunggang namuah tabukek.

 

Biduak didayuang manantang ombak,

laia dikambang manantang angin,

nakodoh nan awas dikamudi,

padoman nan usah dilapehkan.

 

 

Biasokan anak-anak jo sumbayang,

aja ba tauhid sarato iman,

Santoso di dunia jo di akhiraik juo sanang,

lapeh utang mandeh sarato ayah nan ka pulan.

 

 

 

 

Dibao ribuik dibao angin,

dibao langau dibao pikek,

barih balabeh kok tabungin,

urek tunggang namuah tabukek.

 

Talau indak jauah dari Padang Alai.

Air sarasah dakek pakubuan.

Kalau indak basatu sajak mulai.

Sangaiklah susah mancapai tujuan.

 

Barakik2 kaulu…

baranang2 katapian….

 Bapacik ka nan ndak tau….

seso badan kamudian.

 

Ka Sungai limau naik sampan,

Pai ka Piaman taruih ka Pauh ,

Lai bana bausaho sakuek badan,

banyak bana urang nan indak namuah.

 

Ikhlas itu hiasan hati …

Pelukis semua tindakan dan gerak ..

Ikhlas ada karena keyakinan ..

Tidak mendua kapada Allah Azza wa Jalla ..

HANYA DIA saja tempat berlindung ..

DIA pula tempat meminta …

DIA pula tempat bernaung ..

DIA adalah segala galanya. ..

Dari DIA semua ini ada …

Kepada DIA semua ini akan kembali ..

Dengan keyakinan itu IKHLAS akan tumbuh ..

Tidak mungkin ikhlas lahir dari bathin yang gersang ..

Tidak mungkin Ikhlas lari dari mengingati Allah Subhanahu wa Ta’ala ..

Insyaallah …

Amin.

 

Koto Baru tapek bakumpua urang di hari pakan,

talataknyo tinggi di pinggang bukik,

Basusah-susah bana kito mambari masukan,

Kalau hati alah indak namuah memang sulik.

 

Baduo batigo pantun sairiang,

dibuek dek urang Minang.

Kok carito taruih tagaiang,

bilo lah hiduik akan bisa tanang.

 

Dari Medan taruih ka Padang Sidempuan,

Silek tuo miliak urang Kumango,

Sulit memang untuk mancapai tujuan,

Kalau  tekad jo kemauan nan indak dipunyo.

 

Kayu Aro kabun tehnyo indak bapaga,

manjalo ikan haruih tekun jo saba,

supayo hiduik bisa tanang jo bahagia,

bakarajolah salagi bisa karano Allah Ta’ala.

 

 

 

Batiak cimangko tangah padang,
Masak baparam dalam paneh,
Itiak jo anso nan baranang,
Baa kok ayam mati lameh?

 

Ilia barago,

mudiak basenggan.

Disangko galeh lai balabo,

kironyo pokok nan tamakan.

 

Kabau den nan panjang tanduak,

Nan bakabek sambilan tali,

Adiak den nan panjang abuak,

Nan minyak di tangan kami.

 

Apo dirandang di kuali,

Padi sipuluik tulang ladang,

Apo diarok pado kami,

Ameh tidak banso pun kurang.

 

 

Bulan tabik bintang bacahayo,
Turun gagak makan padi den,

Singgah mamakan padi Jambi,

Kok tolan indak picayo,
Tariak rencong balah dado den,

Manyilau jantuang putiah hati.

 

 

Kain ameh deta kasumbo,

Sarawa guntiang ‘rang Batawi,

Jaiktan Sutan Kampuang Perak,

Dijaik sadang tangah hari,

Iliakan pasia Kampuang Lato,

Singgah ka rumah jurumudi,

Batang ameh rantiang suaso,

Buahnyo intan dengan pudi,

 

Pucuak dihuni buruang merak,

Urek dilingka nago sati,

Pipik nak inggok ka rantiangnyo,

Lai ko raso ka manjadi?

 

Babelok aia di Mingkudu,

Babelok lalu diganangkan,

Ijuak panyaga kulik manih,

Samak rimbonyo padi Jambi,

Tagah dek pandai malatokan,

Ka Puruih pandan manjarami,

Tidak patuik tolan baitu,

Diguyu lalu digamangkan,

Dipujuak lalu dipatangih,

Sangaik taibo hati kami,

Taga dek pandai mangatokan,

Kuruihlah badan maidok’i.

 

Akhirnya, barangsiapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, pasti Allah akan memperbaiki keadaannya, pasangan hidupnya, keluarganya dan anak turunannya.                                                                                                                                                                                                                                             

 

Allah Subhanahu Wata’ala berfirman :

Barangsiapa yang bertaqwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan ke luar.

(QS. At-Thalaq :2)

 

Dan barangsiapa yang bertaqwa kepada Allah niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.

(QS. At-Thalaq :4)

 

Pesan Allah amatlah jelas,

Bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wata’ala dan jangan gegabah dalam urusan kasih sayang berumah tangga dan beranak pinak.

 

BERANAK TENTU TIDAK SAMA DENGAN BERTERANAK ….

 

Karena boleh jadi sesudah itu Allah akan mengadakan sesuatu yang baru. Jika ada saran untuk mengatasi hal yang terangkum dalam menghindari segala sesuatu yang bisa menjadi pemicu berkurangnya kasih sayang atau berbedanya tanggung jawab kedua orang tua nya sebagaimana disebutkan sebelumnya, maka  para ulama dan tokoh masyarakat di setiap desa dan kota, kerabat dan keluarga besar harus bekerja keras untuk mengatasi konflik di tengah tengah rumah tangga tersebut melalui lembaga-lembaga pendamai yang berwenang dan beranggotakan orang-orang yang disegani dan dihormati dimasyarakatnya, dan senantiasa menjaga ibadahnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Sehingga setiap orang yang menghadapi masalah seperti ini bisa memohon nasihat ke sana. Dengan demikian diharapkan kasus-kasus semacam ini bisa berkurang, dengan izin Allah jua.

Mananti iqamat menunggu shalat berjamaah