Melanjutkan Dakwah Risalah, Pesan-Pesan Dakwah Mohamad Natsir

Pesan Pesan Dakwah Mohamad Natsir

MELANJUTKAN DAKWAH RISALAH

Dakwah adalah ajakan.
Dakwah Islamiah pada hakekatnya suatu usaha yang digerakkan secara sadar terarah dan terpadu untuk mengubah seseorang, sekelompok orang atau suatu masyarakat menuju keadaan yang lebih baik sesuai perintah Allah serta bimbingan dan Sunnah Nabi Muhammad Rasulullah SAW.

ESENSI DAKWAH ILAA-ALLAH
Dakwah adalah usaha terus menerus para da’i (du’aat) ditujukan kepada masyarakat yang didakwahi (mad’uu).
Mengajak kepada yang baik (ma’ruf) dan melarang dari yang salah (nahyun ’anil munkar).
Melakukan perubahan dengan konsep terarah.
Mengubah tatanan dan kebiasaan masyarakat terbelakang (dzulumaat, gelap) kepada tatanan yang lebih maju terang, (an-nuur)”.

Dakwah ilaa Allah punya sisi mengagumkan.
Dakwah adalah tugas suci (mission sacre) melanjutkan risalah Rasul Allah melalui tabligh, menegakkan kalimat tauhid.

Jika Dakwah tidak ditunaikan sesuai risalah Islamiah, akan berjangkit kemaksiatan.
Kekufuran akan menjadi-jadi, dan bantuan dari Allah akan terjauh.
” Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.” (QS.5, al Maidah : 67).

Dakwah menjadi kewajiban pribadi setiap mukmin (fardhu ‘ain).
Sasarannya, membawa manusia kepada al-khairi (Islam).
Para du’aat dan lembaga Dakwah berperan membina dan memudahkan tugas beban pribadi umat yang dibina.

Kewajiban Dakwah menumbuhkan tanggung jawab timbal balik diantara umat untuk saling menjaga keberadaan lembaga Dakwah dan juru Dakwah sepanjang masa.
Dakwah memiliki program jelas amar makruf nahi munkar.
Bila amar maruf nahi munkar tidak dilaksanakan akan timbul bencana.

Dakwah mendapat sanjungan ahsanu qaulan (seruan indah).
Ajakannya kepada mengikuti perintah Allah (da’aa ilallaah).
Realisasinya karya nyata (wa ‘amila shalihan), atas dasar penyerahan kepada Islam.
Sebagai bukti ketaatan tidak menyamaratakan yang baik dan buruk.
” siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh, dan berkata: “Sesungguhnya aku Termasuk orang-orang yang menyerah diri?.” (QS.41, Fush-shilat, ayat-33).

Landasan Dakwah adalah Kitabullah dan Sunnah Rasul (dakwah salafiyah). Sajiannya adalah Dinul Haq (Agama Islam).

Dakwah mesti digerakkan bersungguh hati, agar senantiasa terjaga jalinan hubungan vertikal dengan Khalik (hablum minallah) dan hubungan horizontal dengan sesama manusia (hablum minan-naas).

Rangkaian ibadah Dakwah ilaa Allah mengetengahkan rekonstruksi alternatif. Membangun kehidupan duniawi yang sejalan dengan kehidupan ke depan (ukhrawi) sesuai wahyu Allah.

Agama Islam merupakan ajaran yang solid.
Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.
Solidnya ajaran Islam sesuai bimbingan Kitabullah dan sunnah Rasul.

Agama Islam adalah agama fithrah yang damai, alamiah insaniyah, sesuai dengan zaman.

Mengajarkan hidup harmoni dengan kemampuan tinggi untuk berdampingan secara damai dengan seluruh umat manusia.

Mewujudkan kesejahteraan hakiki dengan kaedah-kaedah syar’i yang ditampilkan. Perhatian mendalam terhadap kesejahteraan materiil dan im-materiil, dalam kehidupan sosial secara keseluruhan.

Menyeru manusia untuk hidup secara baik (shalih). Apakah itu dalam kehidupan individu, keluarga, kelompok, bangsa bahkan dunia. 

Copyright tulisan Pesan-Pesan Dakwah Mohamad Natsir dalam Dakwah Komprehensif oleh H. Mas’oed Abidin

Iklan

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s