Dakwah Sejagat dengan Akhlak Mulia, Pesan Pesan Dakwah Mohamad Natsir

Pesan Pesan Dakwah Mohamad Natsir

DAKWAH KEDEPAN DAKWAH SEJAGAT

Gerakan dakwah bertujuan Islamisasi kedalam tubuh masyarakat Islam.
Tujuan dakwah lebih luas adalah membangun umat.
Umat yang dibentuk oleh gerakan dakwah adalah umat yang dinamik dan peduli, rela berkorban dan terdidik, gesit dalam mengabdi.

Dakwah adalah membimbing kepada kehidupan yang lebih baik.
Tugas-tugas dalam gerakan dakwah tidak boleh abai.

Berupaya mengubah imej konfrontatif jadi kooperatif.
Akhirnya dapat dimengerti bahwa kebajikan hanya akan ada pada hubungan yang terang dan transparan, sederhana.
Tidak saling curiga.

Umat akan merugi ketika hidup dalam kancah curiga.
Gila kekuasaan akan berakibat berebut kekuasaan.
Ujungnya, masyarakat jadi terkoyak-koyak.

Nawaitu bekerja tidak untuk mencari sukses harus dihilangkan.
Berdakwah hanya asal memenuhi jadwal sudah semestinya diubah.

Mesti tampilkan amal karya bermutu ketika percaturan kesejagatan marak berlaku.
Bila dalam setiap gerak mulai hadir penampilan dakwah berkualitas amaliyah sesuai sunnah Risalah Rasulullah SAW, maka niscaya tampil umat berkualitas juga.
Semakin kecil kesalahan akan semakin besar keberhasilan dalam menyampaikan risalah dakwah.

Maka tidak dapat ditolak, keharusan menggunakan semua adab-adab Islam menurut bimbingan Al Quran dan Sunnah Rasulullah SAW untuk menghadapi semua masalah hidup umat manusia.
Menggunakan adab Islami menjamin sukses dalam segala hal.

Da’i pemimpin umat mesti mengetengahkan formula ukhuwah antar organisasi Islam, agar dakwah berjalan lebih baik dari keadaan sekarang.

Bila ukhuwah itu diartikan secara statis dan dikaitkan dengan status, maka tanggung jawab dakwah situasional dan pengem¬bangannya lebih bersifat fungsional.

Organisasi dakwah formal dan andal, dituntut menjadi alat perjuangan. Sebagai alat perjuangan, organisasi dakwah Islam harus memerankan fungsi dengan jelas dalam gerak dakwahnya, antara lain,

(a) pengikat umat menjadi jamaah yang lebih kuat, se¬hingga merupakan kekuatan sosial yang efektif,

(b) media pengembangan dan pemasyarakatan budaya Islami,

(c) media pendidikan dan pembinaan umat untuk mencapai derajat pribadi taqwa,

(d) merencanakan dan melaksanakan kegiatan dakwah Islamiah.

(e) media pengembangan minat mengenai aspek kehidupan tertentu, ekonomi, sosial, budaya, dan politik dalam rangka mengembangkan tujuan kemasyarakatan yang adil dan sejahtera.

Begitulah semestinya peranan lembaga-lembaga dakwah dalam menapak alaf baru.
Abad percaturan kesejagatan (globalisasi).

Peran dakwah membentuk tata-masyarakat yang bersatu dalam persaudaraan. Menolak perpecahan dengan menjauhi hasut-fitnah.
Agar umat mempunyai muruah harga diri yang tinggi dengan memelihara toleransi, tasamuh dan menghargai sikap ta’awun , sesuai bimbingan Allah,
“ … dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.” (QS.5, Al Maidah ayat 2).

Umat dibentuk memiliki akhlak mulia.
Mencontoh pribadi Muhammad SAW. Suri tauladan atau idola dalam hidup.
Tatanan akhlaq sangat kentara dari hasil dakwah.

Ada kewajiban dakwah yaitu, menjaga kehormatan umat Muslim.
Menjauhi sikap mencela antara sesama hidup.

Kehidupan sejahtera berpangkal dari saling menghargai.

Dakwah Islam mengingatkan umat bahwa hanya ada dua jalan dalam hidup. Mudah dan sukar. Lapang dan sempit.
Susah dan sulit selain senang dan lempang.

Kemudahan tersedia bagi siapa saja yang membantu di jalan Allah.
Dakwah menghidupkan sikap suka memberi, bertakwa dan percaya hari akhir.

Ada tuntutan hidup dengan tuntunan selalu berbuat baik.
Akhlaq karimah ini melapangkan jalan memperoleh kemudahan-kemudahan di dalam hidupnya.

Hindari perangai kikir dalam pergaulan.
Sifat bakhil dan sombong adalah sikap mendustakan hari pembalasan.
Sifat ini membuka jalan kearah kesempitan di dalam hidup.

Harta dimiliki tidak akan banyak menjaga pemiliknya.
Harta benda materi harus mampu menjalin kenyamanan warga yang hidup di kelilingnya.

Orang-orang mukmin seperti satu tubuh.
“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh Jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh Jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendiri. Dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman. Barangsiapa yang tidak bertobat, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim.” (QS.49, al Hujurat : 11).

Kehidupan bermasyarakat umat mukmin terlarang dari panggil memanggil gelar yang buruk.

Lebih jauh seorang muslim tidak boleh saling menuduh kafir sesamanya.
Kode etik kehidupan ini menjadi identiti masyarakat Muslim sebagai umat dakwah.

Akhlak karimah menguatkan hubungan pribadi dengan baik (ihsanisasi).
Setiap Muslim diajar selalu hidup dengan iman dan takwa.
Mempunyai kepedulian dengan optimisme yang tinggi.
” Jika Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, Maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. ”

Inilah ajaran agama yang haq. 

Berkata Nabi SAW, “Tidak masuk sorga hingga kamu beriman. Dan tidak beriman kalian, sehingga saling menyayangi. Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu, apabila kamu kerjakan akan terjalin kasih sayang sesama kamu .. ???
Tebarkan salam di antara kalian.

CR. Tulisan Pesan Pesan Dakwah Mohamad Natsir dalam Dakwah Komprehensif oleh H. Mas’oed Abidin

Iklan

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s